Tên công ty: Công ty TNHH Vận Tải Biển Minh Nguyên

Địa chỉ: Phòng SAV. 2-02. 30, Tầng 2, Tháp 2, The Sun Avenue 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0310075608